Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en sårbar ung som har brug for et anderledes tilbud?

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Ingolf Damm
Telefon: 40406676

Navnet “Golfstrømmen”


Golfstrømmen er den varme havstrøm, der gør det kolde Nord beboeligt.

Egentlig ligger Danmark så langt mod nord, at klimaet kunne være meget koldere, men Golfstrømmen forandrer livsbetingelserne. Golfstrømmen er en varm, livgivende havstrøm.

Derfor har vi valgt navnet. Ligesom Golfstrømmen går Opholdsstedet Golfstrømmen ind og forandrer tilværelsen for socialt udsatte børn og unge, hvis udvikling er truet.
Ligesom en havstrøm er omsorgen kontinuerlig. Dette er en forudsætning for at de unge opnår tryghed, trivsel og vækst.

Det handler om at gøre det umulige muligt.

Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en sårbar ung som har brug for et anderledes tilbud?

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Ingolf Damm
Telefon: 40406676